Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie devátého regimentu

20. 11. 2009
HISTORIE DEVÁTÉHO REGIMENTU

Osmdesáté třetí New York Vols NYSM - NGSNY

 

19. dubna 1861

V Armory se sešli zástupci devíti zemí Unie a odhlasovali, že své služby podřídí vlasti v hodině nejpotřebnější. Odvodní stanice byla otevřena v sídle kompanie A v Armory ( kapt. Johnson ) na 481. Broadway. Velící štáb devátého regimentu N.Y.S. Militia New York.

24. května 1861

Nařízení štábu číslo 9 Ti , kteří obdrželi tento rozkaz jsou povinni se dostavit ( beze zbraní ) k nástupu v dobře padnoucích uniformách a batohem, na němž bude přivázaný svrchník. Dostavte se na Washingstonskou ulici, přiléhající k ulici Wooster v naděli 25. května ve 2 hod. odpoledne. Každý musí být připraven na okamžitý odchod, proto musí být jeho výstroj v perfektním stavu. Regiment odpochoduje okamžitě po seřazení. Houně budou vydány na žádost velitelů kompanií velitelem Henriguesem na velitelství číslo 71 v prostorách náměstí university. Všichni velitelé a seržanti regimentu se mají hlásit na hlavním velitelství pro speciální úkoly jejich kompanií. Bubeník a desátníci se mají hlásit pobočníku Coppingerovi na náměstí, deset minut před druhou odpolede. Z rozkazu Johna W. Stilese. John W. Stiles - velící plukovník - adjutant

26. května 1861 ..... (převzato z Heraldu).
DEVÁTÝ REGIMENT - včera přehlídka, zítra odchod

 

ObrazekV poslušnosti hlavního rozkazu vydaného velícími důstojníky regimentu, muži včera nastoupili k přehlídce a inspekci obranného výboru Unie na Washingtonském náměstí. Velitel plukovník John Stiles přikázal svým mužům mít na prvním místě vše v naprostém pořádku. Oslnivé slunce snášející svou záři na místo konání, se blýskavě odráželo v nádherných uniformách chlapců z Deváté a vytvářelo tak nádherný pohled pro diváky, kteří se k této příležitosti sešli. Regiment sestává z urostlých mužů, v perfektních uniformách. Urostlí, inteligentní muži budící respekt. Dokonalou zdatnost, kterou včera předvedli, prokázali, že od chvíle, kdy se zavázali vojenským povinnostem, nezůstali v nečinnosti. Po přehlídce na Washingtonském náměstí provedl výbor Unie inspekci kompanií. Plukovník vydal rozkaz členům regimentu k nástupu na druhou hodinu zítra.

A BYLI PRYČ

Charles K. Herrick zásobil regiment jedním tisícem týlových chráničů, což regiment velice ocenil.Odpoledne 27. byli muži nastoupeni dle rozkazu. Nástup byl zformován na 14. ulici, regiment byl beze zbraní. Na 950 mužů odpovědělo na povolání. Nic nemohlo přimět matky a sestry mužů aby se od nich odtrhly. "Chlapci" byli v průměrném věku 23 let, většinou svobodní, ale mnoho bylo zadaných. Mnoho tichých modliteb za bezpečnost všech stoupalo vzhůru. Rozkaz byl nakonec dán a uniformovaní muži se poddali rytmu vojenské kutálky a bubnu. Zástup byl tvořen z jednotlivých kumpanií pochodující 14. ulicí k Broadwayi, kam se sunul jen s velkýni obtížemi, kvůli zástupu lidí. Bylo těžké dát jakýkoliv pokyn uprostřed výkřiků a nářků, které zdravily a ohlušovaly regiment na každém kroku. Srdce metropole bilo mocnou sympatií nad odvahou těchto mužů, reprezentujících jeho živé a loajální občanství. Pochod pokračoval dolů po Broadwayi přes Cortland, ulici dál do Jersey city ferry. Zde byl zástup a halas opravdu obrovský. Když muži pochodovali na palubu lodi, melodie "Děvče, které jsem opustil" se vznášela povětřím.

K prvnímu úmrtí ve válečné historii tohoto regimentu došlo, když vlak vjel do zastávky nedaleko Bordentownu, nepozorným zacházením s pistolí. Vojín Thomas C. Pollack z kupanie D stál ve chvíli zásahu na břehu kanálu a poté padl do vody. Vojín Charles H. Gesner se vrhnul do vody a tělo vytáhnul.

Bitvy 1861 - 1865

 

Harpers Ferry, Virginia 4.7. 1861

Cedar Moutain, Virginia 9.8. 1862

Rappahannock Station, Virginia 20.8. 1862

Thoroughfare Gap, Virginia 28.8. 1862

Second Bull Run, Virginia 20.8. 1862

Chantilly,Virginia 1.9. 1862

South Mountain, Maryland 14.9. 1862

Antietam, Maryland 17.9. 1862

First Fredericksburg, Virginia 13.12. 1862

Chancellorsville, Virginia 1.5. 1863

Gettysburg, Pennsylvania 1.7. 1863

Wilderness, Virginia 5. - 7.5. 1864

Laurel Hill, Virginia 8.5. 1864

Spottsylvania, Virginia 12.5. 1864

Cold Harbor, Virginia 4.6. 1865

 

 

HISTORIE 9TH
________________________________________________________________________

24. KVĚTNA 1799

Založen 6. regiment z pěti kompanií (většinu z nich můžeme datovat již od roku 1785). Byla podřízená guvernerovi John Jay a gen. Jemesi Miles Hughesovi s Albany.

8. březen 1800

V „6“ bylo 16 kompanii pod velením Lieeut.-Col. Jacob Morton

27. března 1805

Přejmenování z 6. reg pěchoty na 2reg.dělostřelectva města NY.

13. června 1812

Přejmenování na 9 reg. Dělostřelectva

13. prosince 1812

Redukován na prapor

6. června 1816

Zvýšení počtu na reg. Pod stejným názvem byl ale znám i pod názvem „Batalion N.Y. State Artilery“

1847

Rozčlenění na divizi, brigádu, kompanie a 3 z 9 kompanii byly přesunuty do „8“

29. března 1850

Převelení důstojníků a poddůstojníků- reorganizace a „9“ byla
známá jako „Irská DEVÍTKA“ velel Col. Paris Clinton

Březen 1858

Zčásti rozpuštění velel Col. Lucius Pitkin

25. června 1859

Znovu založení

1861-1865

Během Americké občanské války byl pluk pojmenován jako „83. NY Pěchota Dobrovolníků“

15. dubna 1861

Vojáci si odsouhlasili, že půjdou do války.

7.12. 1861

Byli přičleněni pod 2. divize 1. armádního sboru

23. 6. 1864

Byli rozpuštěni
Během Americko – Španělské války byl pluk pojmenován „9 N.Y. pěchota dobrovolníků. Do 15. listopadu 1898. Pro tuto válku byl zvýšen počet kompanii na 12.

22. prosince 1898

Byla kompanie L a M rozpuštěna.

1908

Podřízení novému harmonogramu a přejmenováni na Pobřežní dělostřelecký sbor N.G.N.Y

Regiment slouží do dnešní doby a je umístěn v N.Y.

 

Výpis akci v N.Y.
________________________________________________________________________________________

11.-12. ledna 1835

„Likvidační vzpoura“

17. prosince 1835

hašení při velkým požáru

16.-18. června 1857

„Policejní vzpoura“

5.-7. července 1857

Vzpoura „Dead Rabbit“

12. července 1871

Vzpoura „Orange“

červenec 1877

Vzpoura na West Albany

září 1892

Vzpoura „Buffalo“

20.-24. 1895

Vzpoura v Brooklynu

17.-19.března 1901 Vzpoura v Albany

 

 

Velitelství „9“

bylo na staré 13. ulici, kde je umístěná i pamětní deska. Válka roku 61 začala pro devítku deštivou oslavou. Maj. Diggs a Moris (velitel pluku) stáli před nastoupenými muži (800 vojáků) a příbuznými, kteří je vyprovázeli hrdě do války i přes nepřízeň počasí. V plukovní zbrojnici na 14. ulici na ně pak čekalo něco na „zahřátí“ (jako prevence před nachladnutím). Plukovník Van Buren už před válkou cítil, že nadchází složité období a pilně cvičil s vojáky v pouliční střelbě a ve vojenských dovednostech na Elm street a White street .

30. 5. 1908

Na pamětní desce je napsán tento text:

„Pokud by se někdo pokusil ukořistit naší Americkou vlajku, bude rozstřílen na kousky“
Zde sídlilo velitelství 9TH Militia a organizovalo zde pochod 850 vojáků unie do války 27.5. 1861. Po třech létech pod POTOMACKOU armádou se vrátili 11. června 1864 domů se 17. veliteli a 78 pěšáky. Byli účastní těchto bitev: BULL RUN, SOUTH MOUNTAIN , ANTIETAM, FREDERICKBURG, CHANCELLORSVILLE, GETTYSBURG, THE WILDERNESS, SPOTSYLVANIA, COLD HORBOR, ETC, ETC.
30.5. 1908

 

Nahoře v rohu desky je pak znak 2. divize 1. armádního sboru pod kterým byla devítky 62–63 a pod pravým rohem je znak 2. divize 5. Armádního sboru do kterého byla přesunuta 63-64.